Gilbertסטטוס:

ביקור אחרון:
(מוסתר)
מוניטין: 4
משך השהייה באתר:
(חבוי)
תגובות:
93 (0.05 תגובות ביום | ערך המהווה 0.87% מכלל ההודעות בפורום) (מצא הודעות שנכתבו על ידי המשתמש)
סך הכל אשכולות:
17 (0.01 אשכולות ביום | ערך המהווה 1.15% מכלל האשכולות בפורום) (מצא אשכולות שנפתחו לאחרונה)