arixסטטוס:

ביקור אחרון:
(מוסתר)
מוניטין: 0
משך השהייה באתר:
(חבוי)
תגובות:
216 (0.07 תגובות ביום | ערך המהווה 2.01% מכלל ההודעות בפורום) (מצא הודעות שנכתבו על ידי המשתמש)
סך הכל אשכולות:
41 (0.01 אשכולות ביום | ערך המהווה 2.79% מכלל האשכולות בפורום) (מצא אשכולות שנפתחו לאחרונה)
החתימה של arix
משתמש בבלנדר ויוצר משחקים...
מתחיל קצת CGI מקווה לטוב!(: